Terug

Behandelaanbod

Ticstoornissen

Specifiek aanbod

Doelgroep en hulpvraag

Yulius biedt behandeling en diagnostiek aan kinderen en jongeren tot 21 jaar met een ticstoornis (onder andere Gilles de la Tourette). In veel gevallen is sprake van complexe bijkomende problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan impulsiviteit, druk gedrag, leer- en aandachtsproblemen, dwanghandelingen en emotionele problemen. Gilles de la Tourette (GTS) gaat vaak gepaard met bijkomende klachten. Deze bijkomende problemen en stoornissen kunnen het kind meer tot last zijn dan de tics zelf. Vooral ADHD en dwangstoornissen komen vaak samen voor. Ook hebben kinderen met GTS vaker depressieve gevoelens en angstklachten. We werken dan ook nauw samen met andere afdelingen en zorgprogramma’s. Verwijzingen vinden vaak plaats door neurologen of collega’s uit de psychiatrie die niet voldoende vooruitgang hebben weten te boeken met deze kinderen.

Behandeling

Yulius heeft uitgebreide expertise in huis op het gebied van ticstoornissen en daarom heeft onze Poli Tic een supraregionale functie. Bij kinderen met ticstoornissen moet de mate van stress zo beperkt mogelijk worden gehouden om effectief te kunnen behandelen op de tics. Daarom wordt eerst diagnostiek uitgevoerd om na te gaan of en wat de stressfactoren zijn voor een kind. Stress kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een disharmonisch intelligentieprofiel, problemen in de relatie tussen ouder en kind of andere psychiatrische problematiek zoals ADHD of dwangstoornissen. Na diagnostiek kan doelmatig behandeld worden. De behandeling bestaat meestal uit een individueel behandelingstraject voor het kind, psycho-educatie in een groep met lotgenoten, ouderbegeleiding voor ouders, ambulante schoolbegeleiding en indien nodig het gebruik van medicijnen.

Resultaten

Bij tweederde van de kinderen en jongeren die worden behandeld, nemen de tics met 60 procent af (kenniscentrum KJP). Het behandeltraject is afgerond wanneer het kind of de jongere en diens ouders weten wat er speelt, hoe het omgaat met stressfactoren en hoe ze daar op in kunnen spelen zodat er geen stagnaties ontstaan op een van de ontwikkelingsdomeinen. Het maatschappelijk effect van onze behandeling is dat kinderen, ouders en leerkrachten voldoende zijn uitgerust zodat de kinderen zoveel mogelijk op het reguliere onderwijs kunnen blijven. Ook wordt pestproblematiek beperkt. Doordat de stagnaties op ontwikkelingsdomeinen worden beperkt of in goede banen worden geleid, hebben de kinderen de mogelijkheid tot een optimale ontwikkeling.