Terug

Behandelaanbod

Psychose

Specifiek aanbod

Doelgroep en hulpvraag

Een psychose is een psychiatrische aandoening waarbij de jongere het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is. Jongeren met een psychose kunnen de wereld als vreemd en angstaanjagend ervaren. Ze verliezen de controle over het eigen denken en ze zijn niet langer baas in hun eigen hoofd. Ze kunnen last hebben van hallucinaties, waanbeelden en verwardheid, gebrek aan energie en een vervlakking van gevoelens. Tijdens de psychose is vaak sprake van zeer heftige angst, agressie en suïcidepogingen. Na de acute fase van de psychose toont de jongere vaak weinig initiatief, heeft geen zin in sociale contacten en kan zich moeilijk concentreren. Vroege onderkenning van de psychose is zeer belangrijk, omdat te late onderkenning de prognose van de aandoening verslechtert. Er op tijd bij zijn vereist een grote deskundigheid
op dit terrein. Daarom is het noodzakelijk om in een vroeg stadium de huisarts te betrekken. De huisarts kan beoordelen of er sprake is van een acute psychiatrie. In dit geval kan de huisarts de jongere aanmelden bij Yulius voor een beoordeling van de crisisdienst.

Behandeldoelen en resultaten

Wanneer de jongere niet in een acute crisis verkeert en er wel het vermoeden is van een psychose, kan de jongere voor behandeling bij Yulius worden aangemeld. Afhankelijk van de ernst van de verschijnselen en de fase van de aandoening kan een klinische opname (vrijwillig of met een maatregel), deeltijdbehandeling of ambulante behandeling geboden worden. Deze behandeling kan uit meerdere onderdelen bestaan, waaronder individuele gesprekken, psycho-educatie, medicatie, psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en gezinsbegeleiding. Yulius heeft zowel de deskundigheid om de diagnose te stellen als het totale pakket aan behandelmogelijkheden in huis. Bij een eerste psychose lukt het in 60 tot 70% van de casussen om de psychose binnen 10 á 12 weken terug te dringen. Met het inzetten van krachtigere medicatie of gerichte therapieën wordt dit slagingspercentage na 6 maanden verhoogd tot 80 of 90%. Kanttekening is wel dat de psychose later in het leven terug kan komen en dat het maatschappelijk functioneren soms inboet na de psychose.

Bij niet-behandelen

Bij het uitblijven van behandeling wordt de psychose chronisch en treden vaak complicaties als druggebruik op. Jongeren met een chronische psychose veroorzaken veel overlast. Zij gaan zwerven, tonen impulsieve agressie en lopen meer kans op suïcide. Een psychose is een van de psychiatrische aandoeningen met de meest ernstige gevolgen voor het maatschappelijk functioneren van een kind of jongere en de omgeving. Het heeft grote gevolgen voor de opleiding, het beroepsperspectief en het leggen van sociale contacten. Ook voor de familie van het kind is de impact enorm.