Terug

ADHD

Poli klinische behandeling van (pleeg en adoptie) kinderen en jeugdigen met problematiek rond hechting en trauma

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Poli Hechting biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met hechtingproblematiek (in veel gevallen pleeg- en adoptiekinderen)

Behandelvorm

poliklinisch

Leeftijdscategorie

4 t/m 18 jaar

De behandeling

 

Doelstelling behandeling

Door middel van onderzoek en behandeling inzicht geven in de aanpak van het kind en behandeling van het kind adviseren en aanbieden.

Behandelproducten                  

 • Kinderpsychiatrisch onderzoek
 • Systeemonderzoek
 • Heteroanamnese
 • Ontwikkelingsanamneses
 • Psychologische onderzoeken

- Intelligentie onderzoek

- Sociaal emotioneel onderzoek

- Neuropsychologisch onderzoek

 • Schoolonderzoek

Vervolgbehandeling

Met de verwijzer wordt bekeken of vervolgbehandeling nodig is en welke.

We bieden onder andere:

 • Psychotherapie
 • Speltherapie
 • Systeemtherapie
 • Farmacotherapie
 • VIB
 • Ouderbegeleiding
 • Levensboek
 • Training rouwverwerking
 • Theraplay
 • Oki-B

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Eric van der Klift

 • Betrokken disciplines
 • Kinder- en jeugdpsychiater
 • Jeugdarts
 • Systeemtherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Neuropsycholoog
 • Individueel therapeut
 • Ouderbegeleider

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Yulius Aanmelding & Informatie en het secretariaat Hechting

Maximale wachttijd

8 maanden

Adres en contact

 

Locatie

Boerhaavelaan

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2

2992KZ Barendrecht

Telefoonnummer

088-4050600

E-mail

e.vanderklift@yulius.nl