Terug

Behandelaanbod

Licht verstandelijke beperking en psychiatrie

Specifiek aanbod

Doelgroep en hulpvraag

Licht verstandelijk beperkte (LVB) kinderen zijn kinderen met een IQ tussen de 55 en 85. Door hun verstandelijke beperking kunnen deze kinderen zich moeilijk aanpassen aan verschillende sociale situaties en vinden ze het moeilijk om nieuwe dingen te leren. LVB-kinderen hebben een sterk verhoogde kans op een psychiatrische stoornis. Jongeren met LVB kampen vaak met complexe, meervoudige problematiek. Op medisch gebied is vaak sprake van bijkomende aandoeningen zoals epilepsie of een andere aandoening die ook tot de verstandelijke beperking geleid heeft. Op het individuele vlak zijn er vaak psychiatrische problemen en in sociaal opzicht kampen deze jongeren met stigma, overvraging en een slecht probleemoplossend vermogen in een maatschappij die hoge eisen stelt. Deze problemen versterken elkaar en het resultaat is dat het maatschappelijk en sociaal functioneren vaak beperkt is. Door de complexiteit van de problematiek en het vaak ontbrekende sociale netwerk, heeft deze groep langdurige, vaak blijvende, behoefte aan ondersteuning.

Samenwerking met ’s Heerenloo

Voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek heeft Yulius samen met ‘s Heerenloo het Multifunctioneel Centrum (MFC) de Paladijn in Barendrecht ingericht. De kracht van MFC de Paladijn ligt in de verbinding van meerdere disciplines voor complexe problemen, die ook op meerdere fronten om behandeling vragen. In een puur medische setting zou niet de benodigde psychiatrische-, opvoedkundige- en gezinshulp geboden kunnen worden. Omgekeerd mist een orthopedagogische instelling de kennis op psychiatrisch en somatisch terrein.

Behandeldoelen en resultaten

Het doel van de behandeling is optimalisatie van het medisch functioneren en het verlichten van onderliggende psychiatrische problemen, zoals angsten, depressie en ADHD. De verlichting van psychiatrische symptomen leidt tot minder uitputting en last bij de ouders. Daarnaast verbeteren de opvoedingscompetenties bij de ouders en het probleemoplossend vermogen bij de jongere. Uit literatuur blijkt dat het niet behandelen van deze klachten kan leiden tot slechter maatschappelijk functioneren en tot gezinscrises. Dit kan tot een definitieve breuk tussen ouders en kind leiden. Voor LVB-ers met ADHD en gedragsproblemen geldt dat zij door hun beïnvloedbaarheid en slecht inzicht in normen en waarden grote kans lopen om meegezogen te worden in criminele activiteiten.

Behandeling

MFC de Paladijn beschikt over verschillende afdelingen. Variërend van een polikliniek waar jongeren en hun ouders voor ambulante hulp terecht kunnen; een deeltijdbehandeling, waar therapie gegeven wordt en vaardigheden geleerd worden tot een kliniek, waar jongeren tijdelijk opgenomen worden als de draagkracht van ouders overschreden wordt. Diverse behandelvormen worden aangeboden, zoals medische ehandeling, psychoeducatie, ouderbegeleiding, medicamenteuze behandeling, non-verbale therapieën en gerichte psychotherapieën voor bepaalde psychiatrische problemen.