Terug

ADHD

Kortdurende klinische opname voor jongeren 12 tot 21 jaar waarvoor een gesloten deur nodig is en ambulant niet toereikend is: ernstige psychiatrische crisis, BOPZ-opnames

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Adolescenten met psychiatrische problematiek, waarvoor een gesloten deur nodig is (ernstige As 1 en As 2 problematiek)

Behandelvorm

Klinisch, gesloten afdeling

Aantal plekken

Maximaal 8 plekken

Leeftijdscategorie

12 t/m 20 jaar

Indicatiecriteria

Diagnostiek, behandeling, crisisinterventie

Contra-indicaties

  • IQ < 80
  • primaire verslavingsproblematiek
  • ernstige (anti‐sociale) gedragsproblematiek
  • ernstige eetproblematiek

De behandeling

 

Behandelduur

Variërend (tot aan 6 maanden)

Methodiek

Ritme, regelmaat, structuur en afhankelijk van de situatie: autonomie bevorderend, sturend, coachend.

Modules

Gestructureerde dagprogramma’s, groepsbehandeling, cognitieve gedragstherapie (C1).

Vervolgbehandeling

Divers (ambulant, beschermd wonen, verwijzing naar een intensievere of beter passende behandeling).

Samenstelling van het team

 

Betrokken disciplines

Sociotherapeuten, klinisch psycholoog, arts in opleiding tot specialist, kinder‐ en jeugdpsychiater, psychomotore therapeut, creatieve therapeut, kinderarts.

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Aanmelding & Informatie 

Maximale wachttijd

Afhankelijk van aanmeldingen, meestal aantal weken. De actuele wachttijd is te vinden op Yulius

Adres en contact

 

Teamleider

Andrea Heutink

Locatie

De Kreek

Adresgegevens

Overkampweg 135

3318 AR Dordrecht

Telefoonnummer

088 405 2234

E-mail

a.heutink@yulius.nl

Afdelingspagina

http://kjp.yulius.nl/de-kreek-pollux-en-castor