Terug

ADHD

Kortdurende klinische opname voor jongeren 12 tot 18 jaar waarvoor een gesloten deur nodig is en ambulant niet toereikend is: ernstige psychiatrische crisis, BOPZ-opnames

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Jongeren van 12 t/m 18 jaar kunnen bij acute psychiatrische of psychosociale problemen bij Mississippi terecht voor diagnostiek en behandeling.

Behandelvorm

Klinische opname op een gesloten afdeling die 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg biedt.

Aantal plekken

7 reguliere plekken en een 8ste BOR-bed (Bed Op Recept).

Leeftijdscategorie

12 t/m 18 jaar

Contra-indicaties

Crisisgevallen krijgen in principe altijd een plekje bij de Mississippi. Er wordt wel kritisch gekeken naar of er echt een psychiatrische crisis is (en bv niet een pedagogische). Mississippi heeft een specifieke vragenlijst die bij aanmelding wordt afgenomen voordat tot opname wordt overgegaan (er is altijd eerst contact met een kinder- en jeugdpsychiater). Bij IQ onder de 75 is er de wens om gebruik te maken van crisisplekken binnen de LVB sector.

De behandeling

 

Behandelduur

Wisselend, ligt aan de crisis die gecoupeerd moet worden. De insteek is kort en snel, maar de precieze duur wordt per cliënt afgestemd op diens ziektebeeld.

Doelstelling behandeling

De crisissituatie stabiliseren en evt een nieuwe doorstart maken al dan niet door verwijzing naar andere zorg.

Methodiek

  • Individugericht
  • systemisch
  • oplossingsgericht
  • gastvrije zorg

Vervolgbehandeling

Wisselend (zeer divers)

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Anita Resoort-Bosman

Betrokken disciplines

Verpleegkundigen, sociotherapeuten, kinder- en jeugdpsychiater, kinder- en jeugdpsychiater in opleiding, ouderbegeleider en PMT

Frequentie multidisciplinair overleg

Iedere week op dinsdag

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Yulius Aanmelding & Informatie en het secretariaat Intensieve Zorg.

Maximale wachttijd

Bij vrijwillige opnames kan er een wachttijd zijn van een aantal dagen tot misschien 1-2 weken, maar meestal is het korter. Gedwongen opnames dienen direct te worden opgenomen bij ons of er dient een gastplaats worden gezocht elders in het land binnen een gesloten setting.

Adres en contact

 

Locatie

Boerhaavelaan

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2, 2992KZ Barendrecht

Telefoonnummer

088-40 56361 (afdeling direct)

E-mail

a.resoort-bosman@yulius.nl