Terug

ADHD

Klinische diagnostiek en kortdurende behandeling kinderen 6 t/m 12 jaar met diverse psychiatrische problematiek die vastlopen in de thuissituatie en/of school

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Kinderen van 6-12 jaar met psychiatrische problematiek.

Behandelvorm

Klinische groep voor observatie, diagnostiek en kortdurende en intensieve behandeling.

Aantal plekken

7 plekken

Leeftijdscategorie

6 t/m 12 jaar

Contra-indicaties

Er zijn niet echt contra-indicaties, maar wel zaken waar goed naar gekeken wordt alvorens er wordt overgegaan tot opname:

  • Er wordt altijd eerst gekeken wat er al aan poliklinische zorg of dagklinische zorg is geboden.
  • Er moet een betrokken verwijzer zijn (weekendopvang, time-out mogelijkheden en een verwijzer die bij overleggen zit).
  • Er wordt gekeken naar mate van agressie (zodat daar voorafgaand aan opname afspraken over kunnen worden gemaakt).
  • Er wordt gekeken naar de situatie van het systeem (is er voldoende rust en draagkracht om die 15-16 weken volop bij de behandeling betrokken te zijn).

De behandeling

 

Behandelduur

Gemiddeld 15 weken.

Doelstelling behandeling

Observatie, diagnostiek, kortdurende behandeling en behandelingsplanning.

Methodiek

  • Eclectische werkwijze (CVM, oplossingsgericht werken, systemisch werken, via het bio-psychosociale model).
  • Het behandelklimaat van Fluitenkruid is er op gericht de sociaal-emotionele, cognitieve - en lichamelijke ontwikkeling van uw kind te stimuleren met behulp van structuur, regels en veiligheid.

Modules

De behandeling is in 15-16 weken strak georganiseerd. Na 4-5 weken is er een observatiebespreking met hypotheses en behandelplan en na 12-13 weken volgt een eindgesprek met adviesgesprek.

Vervolgbehandeling

Fluitenkruid biedt nog een voor- en natraject aan. Verder neemt de externe verwijzer het stokje weer over wat betreft het advies van de afdeling (kan intern, maar ook extern zijn).

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Anita Resoort-Bosman

Betrokken disciplines

Sociotherapeuten, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, arts, ouderbegeleider, psychomotore therapeut, creatieve therapeut en speltherapeut.

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks op woensdag.

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Aanmelding & Informatie op 088 405 11 11

Maximale wachttijd

Wisselt wekelijks. De meest recente wachtlijst is te vinden op Yulia.

Adres en contact

 

Locatie

Boerhaavelaan

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2

2992KZ Barendrecht

E-mail

a.resoort-bosman@yulius.nl