Terug

ADHD

Klinische diagnostiek, crisisopname of kortdurende behandeling jongeren 12 tot 18 jaar met diverse psychiatrische problematiek waarbij ambulante hulp niet toereikend is

 

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

De Mistral is een open (sub) acute klinische afdeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek, die in hun ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij intensieve ambulante behandeling ontoereikend is.

Behandelvorm

Klinisch kortdurende open afdeling

Aantal plekken

8 plekken

Leeftijdscategorie

12 tot 18 jaar

Indicatiecriteria

 • Crisisinterventie
 • Diagnostiek
 • Behandeling 

Contra-indicaties

 • Ernstige eetproblematiek
 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Ernstige gedragsproblematiek
 • lQ lager dan 80

De behandeling

 

Behandelduur

Variërend met een maximum van 3 maanden

Methodiek

Er wordt gewerkt vanuit het bio-psycho-sociale model, met nadrukkelijke systeemoriëntatie.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van (cognitieve-) gedragstherapeutische en inzichtgevende technieken, alsmede oplossingsgericht werken en competentievergrotende methodiek.

Modules

 • groepsbehandeling, evt. deelname aan deeltijdbehandelgroep
 • educatieve therapie
 • cognitieve gedragstherapie
 • medicamenteuze therapie
 • psychomotore therapie
 • beeldende therapie
 • ouder- systeembegeleiding

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Sabina Speelman

Betrokken disciplines

 • klinisch psycholoog
 • kinder- en jeugd psychiater
 • systeemtherapeut
 • team sociotherapeuten/verpleegkundigen
 • beeldend therapeut
 • psychomotorische therapeut

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Yulius Aanmelding & Informatie.

Maximale wachttijd

Actuele wachttijd te vinden op de website van Yulius of op te vragen bij Yulius Aanmelding en Informatie.

Adres en contact

 

Locatie

Barendrecht

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2, 2992 KZ

Telefoonnummer

088 405 18 11

E-mail

s.speelman@yulius.nl