Terug

ADHD

Klinische diagnostiek, crisisopname of kortdurende behandeling bij jongeren van 12 tot 21 jaar met diverse psychiatrische probelmatiek

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Adolescenten met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek, die geen gesloten deur behoeven (ernstige As 1 en As 2 problematiek).

Behandelvorm

Klinisch, open afdeling, kortdurend

Aantal plekken

Maximaal 10 plekken

Leeftijdscategorie

12 t/m 20 jaar

Indicatiecriteria

Diagnostiek, crisisinterventie, behandeling

Contra-indicaties

 • IQ < 80
 • primaire verslavingsproblematiek
 • ernstige (anti‐sociale) gedragsproblematiek
 • ernstige eetproblematiek

De behandeling

 

Behandelduur

Crisisopname / time out: voor de duur van maximaal 2 weken

Observatie opname/ diagnostiek:  voor de duur van maximaal 6 tot 8 weken

Gerichte behandeling: voor de duur van maximaal een half jaar

Bed op recept: 1 nacht

Methodiek

 • Vraaggericht
 • Competentiegericht
 • Systeemgericht
 • Oplossingsgericht
 • Directief en gastvrij

Modules

Op de afdeling hanteren we een pedagogisch klimaat met een vaste dagstructuur. Daarnaast bieden wij in samenwerking met het multidisciplinaire team modules van zorg aan zoals:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Groepstherapie
 • Medicamenteuze therapie
 • Psychomotorische therapie
 • Creatieve therapie
 • Ouder/systeembegeleiding
 • Psycho-educatie

Vervolgbehandeling

Divers (ambulant, beschermd wonen, verwijzing naar een intensievere of gespecialiseerde behandeling,).

Samenstelling van het team

 

Betrokken disciplines

kind‐ en jeugdpsychiater, verpleegkundigen, sociotherapeuten (begeleiders), arts in opleiding tot specialist, klinisch psycholoog, gedragswetenschapper, orthopedagoog, en psychomotorische therapeut, creatieve therapeut op indicatie, teamleider.

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Aanmelding & Informatie 

Maximale wachttijd

Afhankelijk van aanmeldingen en zorgvraag. De actuele wachttijd is te vinden via de site www.yulius.nl .

Adres en contact

 

Teamleider

Andrea Heutink

Locatie

De Kreek

Adresgegevens

Overkampweg 135

3318 AR Dordrecht

Telefoonnummer

088 405 2234

E-mail

a.heutink@yulius.nl

Afdelingspagina

http://kjp.yulius.nl/de-kreek-pollux-en-castor