Terug

Hechting en trauma

Klinische behandeling voor kinderen 3,5-7 jaar met meervoudige psychiatrische problematiek

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

De Verrekijker is bedoeld voor jonge kinderen met meervoudige psychiatrische problematiek.

Behandelvorm

Ambulant, stoelplek of klinische opname

Aantal plekken

7 bed plekken, 4 stoelplekken

Leeftijdscategorie

3,5 t/m 7 jaar

Indicatiecriteria

Psychiatrische problematiek (beginnende persoonlijkheidsproblematiek, bijvoorbeeld angststoornissen, stemmingsstoornissen,

psychosomatische klachten en traumatisatie).

Contra-indicaties

Een IQ lager dan 75,

CBCL score op agressie hoger dan 85

De behandeling

 

Behandelduur

Varieert, maar maximaal een jaar.

Doelstelling behandeling

Verschilt per kind. Het beoogde doel wordt van tevoren vastgesteld in overleg met ouders en behandelaar.  In het algemeen wordt geprobeerd de sociaal-emotionele, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van het kind te stimuleren met behulp van structuur, regels en veiligheid.