Terug

ADHD

Klinische behandeling van gezinnen waarbij het vermoeden bestaat van psychiatrische problematiek

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Kompas is een klinische behandelafdeling voor gezinnen met uiteenlopende gezinsproblematiek. De afdeling is bedoeld voor gezinnen die zijn vastgelopen in het functioneren waardoor de gezinsontwikkeling en de individuele groei van gezinsleden ernstig belemmerd wordt. Gezinnen komen ofwel vrijwillig of in een beoordelingskader.

Behandelvorm

Klinisch. 24-uurs opname. Om het weekend zijn de gezinnen thuis en oefenen hier met de aangeleerde vaardigheden. Rondom feestdagen is er een aangepaste weekendregeling.

Aantal plekken

Er is plek voor 6 gezinnen. Ieder gezin heeft een eigen unit.

Leeftijdscategorie

Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar

Indicatiecriteria

 • Verstoord evenwicht in het gezinssysteem.
 • Belemmering, stagnatie van de individuele groei van één of meerdere gezinsleden.
 • Hereniging traject met een uithuis geplaatst kind.
 • Uitzoektraject waar wiegje baby mag staan bij OTS tijdens zwangerschap (voorkomen uitbuikplaatsing) op speciale baby units
 • Beoordeling op ouderschap.
 • Psychiatrische problematiek bij meerdere of alle gezinsleden

Contra-indicaties

 • Geen huisvesting
 • Bij drugs- of alcoholverslaving
 • Wanneer sprake is van een psychose
 • Risico rondom veiligheid, welke binnen het Kompas niet te hanteren is

De behandeling

 

Behandelduur

 • Een samenwerkingsopname: dit duurt 17 dagen en is alleen voor de ouder(s). Een samenwerkingsopname vindt altijd plaats voordat er sprake is van een herenigingtraject met uit huis geplaatste kinderen, of voor de bevalling bij zwangerschap (mogelijk 24 dagen) als er sprake is van OTS op komende baby.
 • Een beoordelingstraject op ‘goed genoeg ouderschap’: dit duurt minimaal 3 maanden. (geldt ook voor herenigingsopnames)
 • Reguliere opname: van 17 dagen tot maximaal 3 maanden.

Doelstelling behandeling

 • Het gezin heeft zich ontwikkeld tot een veilig gehecht gezin, waarbinnen de gezinsleden op iedere leeftijd in staat zijn om zich goed te ontwikkelen, de eigen gezinsgeschiedenis kennen en begrijpen, en betere  copingsvaardigheden hebben aangeleerd, zodat gezinsleden beter met stressvolle situaties om kunnen gaan.
 • Het gezin kan zich zelfstandig verder ontwikkelen, en heeft inzicht om reguliere hulp te vragen wanneer nodig
 • Ouders hebben voldoende opvoedvaardigheden, die afgestemd zijn op hun kinderen.
 • Ouders kunnen met elkaar goed afstemmen over de opvoeding.
 • Het gezin heeft mogelijkheden tot het verder opbouwen van een betrouwbaar netwerk, die steunend zijn voor het gezin.

Methodiek

Oplossingsgericht werken met gebruik van de opvoedschijf van zes. De 6 punten zijn:

 • structuur en regelmaat
 • regels en redelijke grenzen
 • zorg en bescherming
 • stimuleren van de ontwikkeling
 • plezier en positieve aandacht
 • bewegen en gezonde voeding

Deze schijf is hierbinnen aangepast voor de baby opnamen.

We werken verder aan de interne en onderlinge interacties binnen gezin, in de gezinsgroep en via de behandelaren. Psycho-educatie is tevens onderdeel van de behandeling.

 • Zicht krijgen op patronen en hechtingstijlen in het gezin en van daaruit werken naar groeimogelijkheden.
 • Kijken naar goed genoeg ouderschap.
 • Het behandelklimaat is erop gericht de sociaal-emotionele, cognitieve- en lichamelijke ontwikkeling van het gezin te stimuleren

Modules

De behandeling bestaat uit een aantal vaste programma onderdelen waarin geoefend wordt met de doelen van het gezin. Hierbij maken we gebruik van:

 • thema’s
 • psycho-educatie
 • gezins en groeps- en kinder-opdrachten
 • one way screen
 • dvd feedback
 • gezinsgesprekken
 • cliënten/staf overleg
 • wekelijkse followup gesprekken met staf en behandelaren en gezin
 • narratieve- trauma-therapie met ouders en hun kinderen
 • emotieregulatie/coherentie training

De nadruk van de behandeling ligt hierbij op het dagelijks opvoedend handelen en de onderlinge interacties. Daarnaast kunnen vormen van therapie ingezet, zoals:

 • individuele /trauma therapie
 • spel- en kinder-therapie
 • partner-relatie therapie
 • medicamenteuze behandeling

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Daniela Beijer

Betrokken disciplines/ teamsamenstelling

gezinsbehandelaren, kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeuten, kinder- psychotherapeut, zorgcoördinator/teamleider, gastvrouw, stagiaire, vaktherapeuten, GZ-psycholoog, huishoudelijk medewerker, zwerfwacht

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Bij Yulius Aanmelding & Informatie via de verwijzer (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg). Gezinnen worden bij onze gezinsafdeling aangemeld door een verwijzer, die het gezin meestal al langer kent. Vooraf is altijd telefonisch overleg met de verwijzer en een psychiater van de gezinsafdeling. Zij hebben samen besproken of de gezinsafdeling van Yulius iets voor het gezin zou kunnen betekenen. Naar aanleiding hiervan krijgt het gezin een aantal formulieren thuis. Nadat deze zijn ingevuld, wordt het gezin uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake is het gezin aan een systeemtherapeut van onze afdeling gekoppeld. De systeemtherapeut onderzoekt samen met het gezin en de verwijzer wat de voorwaarden zijn om te starten met een klinische behandeling. Aan welke doelen wil een gezin zelf werken, wanneer heeft de verwijzer van het gezin voldoende vertrouwen aan het eind van een behandeling, zijn belangrijke thema’s in dit traject.  In deze fase wordt ook besproken welke behandelduur noodzakelijk lijkt om aan deze geformuleerde doelen te werken.

Maximale wachttijd

Verschilt, actuele wachttijd voor de intake is te vinden op Yulius. Na de intake wordt eerst poliklinisch gestart met diagnostiek en soms al met deelbehandeling. Duur van deze fase is per gezin verschillend.

Adres en contact

 

Locatie

Boerhaavelaan

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2

2992 KZ Barendrecht

Telefoonnummer

088-4056304 (afdeling)

088 405 1111 (Aanmelding & Informatie

E-mail

j.vangeloof@yulius.nl d.beijer@yulius.nl