Terug

ADHD

Klinische behandeling jongeren 12 tot 21 jaar bij wie sprake is van stagnatie op meerdere ontwikkelingsgebieden naast psychiatrische problematiek en een licht verstandelijke beperking

De kracht van de afdeling

“Er zijn landelijk 16 Multifunctionele Centra, en maar enkele van zo’n grote omvang en met zo veel expertise als de onze”, aldus het team van MFC De Paladijn

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Jongeren met een licht verstandelijke beperking, waarbij sprake is van psychiatrische problematiek.

Behandelvorm

Klinische behandeling

Aantal plekken

8 klinische bedden

Leeftijdscategorie

12 t/m 21 jaar

Indicatiecriteria

 • IQ tussen de 55 en de 85
 • Psychiatrische problematiek
 • Jongeren zijn (ernstig) vastgelopen in verschillende milieus, zoals thuis, school en hun sociale omgeving
 • Motivatie voor behandeling bij zowel de cliënt als diens systeem

Contra-indicaties

 • Te hoog of te laag IQ
 • Primaire verslavingsproblematiek
 • De veiligheid van de cliënt, groepsgenoten en/of het behandelteam kan niet worden gegarandeerd
 • Gebrek aan motivatie bij de cliënt en/of diens systeem

De behandeling

 

Behandelduur

Wij werken van zorgevaluatie naar zorgevaluatie.

Tijdens de zorgevaluatie wordt de voortgang en de duur van de behandeling met de jongere en ouders besproken. Verblijf kan maximaal 6 maanden duren

Doelstelling behandeling

Stabiliseren van de problematiek, zodat minder zware hulpverlening ingezet kan worden.

Stabilisatie gericht op individu alsmede systeem, doormiddel van vergroten van kennis en  vaardigheden.

Methodiek

 • oplossingsgericht
 • competentiegericht
 • systeemgericht

Modules

Binnen de behandeling van de jongere op de Eclips worden er verschillende modules aangeboden. Sommige van de onderstaande modules worden gevolgd op de polikliniek van het MFC

 • Ouderbegeleiding/ systeembegeleiding
 • Systeemtherapie
 • Medicamenteuze behandeling
 • Psychomotore Therapie
 • Creatieve Therapie
 • Speltherapie
 • EMDR
 • Cognitieve- en gedragstherapie
 • Psycho-educatie voor cliënten
 • Psycho-educatie voor ouders

Trainingen

 • ‘Ik ben Speciaal!’
 • Leren over mijzelf
 • Rots en Water
 • Sova training
 • Sexuele Voorlichting, in brede zin
 • Ik Puber

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Priscilla Zijlmans

Behandelaar

Jacomine van Buuren

Betrokken disciplines

Sociotherapeut, GZ psycholoog, ouderbegeleider, therapeut (creatief, spel- en psycho motore) en kinder-en jeugdpsychiater

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Aanmelding & Informatie

Maximale wachttijd

De actuele wachttijd is te vinden op Yulia

Adres en contact

 

Locatie

MFC De Paladijn

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2, 2992 KZ Barendrecht

Telefoonnummer

 088-4056111 (rechtstreeks van buiten)/ 1611(intern)

Email voor vragen

p.zijlmans@yulius.nl

Afdelingspagina

http://kjp.yulius.nl/klinische-afdeling-eclips