Terug

Behandelaanbod

Generalistische basis-ggz

Doelgroep en hulpvraag

De generalistische basis-ggz is zorg voor cliënten van alle leeftijden bij wie er sprake is van een (vermoeden van) DSM 4 stoornis. De klachten zijn licht, matig of ernstig; nieuw, terugkerend of chronisch, maar er is geen sprake van hoog risico (suïcidaliteit, verwaarlozing) en/of een hoge complexiteit (andere problemen die de behandeling op de hoofddiagnose bemoeilijken, zoals een persoonlijkheidsstoornis of zwakzinnigheid).

Behandeling

De B-GGZ kent 4 zorgprestaties: kort, middel, intensief en chronisch. Deze zorgprestaties lopen op in tijd (300 minuten - 500 minuten - 750 minuten - meer dan 750 minuten). De behandelaren zijn GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten en psychiaters. De behandeling bestaat naast diagnostiek uit behandelinterventies en terugvalpreventie. Dit alles wordt zowel individueel als in groepen, face to face en in de vorm van e-health aangeboden. De chronische zorgprestatie is voor cliënten die chronische stabiele problematiek hebben, maar bijvoorbeeld wel medicatie nodig hebben of nog net niet stabiel genoeg zijn voor terugverwijzing naar de huisarts. Dit gaat bijvoorbeeld om de medicatiepoli voor ADHD-cliënten, maar ook de begeleiding van cliënten met een stabiele borderlinestoornis.