Terug

Behandelaanbod

Gedragsstoornissen

Specifiek aanbod:

Doelgroep en hulpvraag

Het zorgprogramma Gedragsstoornissen richt zich op kinderen en jongeren met gedragsproblemen in combinatie met andere psychiatrische problematiek, zoals een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, ADHD of stemmingsstoornissen. Een kind of jongere heeft een gedragsstoornis wanneer het zich aanhoudend zo negatief, opstandig, vijandig of agressief gedraagt dat zijn of haar dagelijks functioneren erdoor wordt beperkt. We maken onderscheid tussen twee soorten gedragsstoornissen, namelijk de oppositioneelopstandige gedragsstoornis (ODD) en de antisociale gedragsstoornis (CD). Kinderen en jongeren met ODD zijn erg dwars, willen niet luisteren naar hun ouders en docenten en reageren vaak geprikkeld en boos. Hun gedrag zorgt voor problemen thuis en op school en het kind voelt zich vaak erg ongelukkig met zichzelf. CD is de zwaardere variant. Kinderen en jongeren met CD houden zich niet aan regels, spijbelen, liegen en worden vaak boos. Soms gebruiken ze agressief of crimineel gedrag en komen in contact met de politie. De omgeving ondervindt vaak veel problemen door iemand met CD.

Behandeldoelen en resultaten

Het doel van de behandeling is meer grip krijgen op de gedragsproblemen, de ernst ervan te verminderen, met de tijd de gedragsproblemen laten verdwijnen en het voorkomen van een ongunstige ontwikkeling. Bij niet behandelen is er een risico voor de ontwikkeling van nagenoeg alle psychiatrische stoornissen in de volwassenheid, maar ook voor een verminderd sociaal functioneren waaronder vroegtijdige schoolverlating, verslaving, werkeloosheid, alleenstaand (tiener)ouderschap, scheidingen, financiële problemen, criminaliteit en woonproblemen. Ook gezondheidsproblemen en ongelukken komen vaak voor.

Behandeling

Bij Yulius bieden we behandeling voor bovenstaande complexe, meervoudige problematiek. Eerst wordt diagnostisch onderzoek gedaan. Wanneer een gedragsstoornis – in combinatie met andere problematiek – is vastgesteld, zijn er verschillende behandelmogelijkheden. In veel gevallen bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, het trainen van de agressieregulatie, het trainen van het moreel redeneren, medicijngebruik, oudertraining, ouderbegeleiding en systeembegeleiding. Er zijn mogelijkheden voor poliklinische-, deeltijd- en in beperkte mate klinische behandeling. Omdat er een hoge mate van uitval is bij deze doelgroep, besteden we veel aandacht aan de motivatie van de jongere en de ouders. We werken volgens het Stepped Care principe: lichte zorg waar kan, intensiever waar nodig. Vanwege de comorbide problematiek wordt intensief samengewerkt met andere zorgprogramma’s binnen Yulius KJPA.

Samenwerking met Horizon

Yulius en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs slaan de handen in één om de behandeling van kinderen tussen 8 en 14 jaar met autisme en ernstige gedragsproblemen te optimaliseren. Deze samenwerking komt tot uiting in een klinische groep en maakt het mogelijk de meest effectieve zorg en onderwijs te bieden en tegelijkertijd de behandelduur te verkorten.