Terug

Behandelaanbod

Fact Jeugd en Gezin

Specifiek aanbod

FACT staat voor Function Assertive Community Treatment. Onze FACT-teams bieden behandeling en begeleiding op allerlei levensgebieden. Het team werkt op een laagdrempelige en flexibele manier. De cliënt komt langs op een van onze locaties, maar als dat lastig is kan het FACT-team de cliënt ook thuis of op een andere plek opzoeken. Het team biedt hulp zo vaak als nodig en zo kort als kan. We proberen daarin zo goed mogelijk aan te sluiten bij de situatie van het kind en het gezin. We werken vaak samen met school, werk, de buurt of andere maatschappelijke organisaties en instellingen. De jeugd- en wijkteams
zijn een van de belangrijkste samenwerkingpartners. Zowel voor in- en uitstroom, maar FACT Jeugd en Gezin kan deze teams ook ondersteunen in behandeling en begeleiding

Doelgroep en hulpvraag

Ons Jeugd FACT-team richt zich op kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of vermoeden daarvan. Vaak zijn er op meerdere gebieden problemen. De kinderen of jongeren lopen thuis, op school, op het werk of in hun vrije tijd vast. Meestal is al veel hulp geboden, maar leverde dit onvoldoende resultaat op of sloot het onvoldoende aan bij de hulpvraag. Hulp is vaak wel nodig, maar de stap naar weer een nieuwe hulpverlener is dan moeilijk. Het Jeugd (F)ACT-team kan dan uitkomst bieden.

Behandeldoelen

Het doel van de begeleiding en behandeling is om de psychiatrische problematiek van het kind te verminderen en de ontwikkeling weer op gang te brengen of het leven meer op orde te krijgen. Het einddoel is altijd dat de cliënt zo goed mogelijk in staat is de eigen zaken te regelen. We werken ernaar toe dat hij of zij weer zoveel mogelijk zelf kan doen, maar ook dat ze zelf hulp in kunnen schakelen wanneer dit nodig is.

Behandeling

Het FACT-team biedt meerdere begeleidingsvormen en behandelingen. Het team werkt onder andere met de behandelmethodes en middelen als cognitieve gedragstherapie, EMDR, motivatietechnieken, signaleringsplannen en coaching op het gebied van praktische zaken als financiën, zorg of een woonplek. Belangrijke kenmerken van de FACT teams zijn:

  • een multidisciplinair zorgaanbod
  • een laag aantal cliënten per hulpverlener
  • actieve benadering daar waar de cliënt zich bevindt. Dit kan het gezin zijn, maar bijvoorbeeld ook school, jeugdzorginstellingen of op straat (assertive outreach)
  • een gedeelde caseload
  • intensieve zorg, dat wil zeggen, hoog frequent (afbouwend), afgebakend in duur en snel inzetbaar
  • richt zich primair op functioneel herstel en werkt intensief samen met wijk-/jeugdteams en specialistische behandeling

Yulius-Lucertis-combinatie

Yulius en Lucertis geven samen vorm aan FACT Jeugd en Gezin in regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Met deze samenwerking dragen we bij aan het versterken van de toegankelijkheid, het borgen van kwaliteit, het optimaal benutten van capaciteit en het bundelen van wetenschappelijk onderzoek naar FACT Jeugd en Gezin.