Terug

Autisme

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren 4 tot en met 17 jaar met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis en hun gezin

Doelgroep

 

Kinderen en  jongeren met  (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis  en hun gezin

Setting

Ambulant

Leeftijdscategorie

 

Kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar

Indicatiecriteria

Diagnostiek

 • Kinderen en jongeren met een IQ < 85 komen wel in aanmerking voor onderzoek / diagnostiek / second opinions

Behandeling

 • Normale begaafdheid
 • Voldoende motivatie en uitdrukkingsvaardigheid

Contra-indicaties

Diagnostiek

 • N.v.t.

Behandeling  

 • Kinderen en jongeren met een IQ <85
 • Onvoldoende motivatie, te beperkte uitdrukkingsvaardigheid (geldt niet voor diagnostiek)

De behandeling

 

 

Behandelduur

 

Gemiddeld 6 tot 12 maanden.   De frequentie van het aanbod is eenmaal per week tot eenmaal per maand.  De duur van het aanbod varieert van middellang (maximaal 6 maanden) tot lang (meer dan 6 maanden).  Het aantal contacten varieert van 10 tot ongeveer 20.

Doelstelling behandeling

 • De situatie is draaglijk en cliënten kunnen omgaan met problemen (begeleiding, bemiddeling, geven van informatie en advies aan cliënten en hun systeem)
 • De problemen zijn verholpen en/of vaardigheden zijn verbeterd (behandeling, training, revalidatie)
 • Problemen zijn voorkomen (preventie)

Inhoud van doelen:

 • Probleemoplossend vermogen is vergroot
 • Leren inzien van beperkingen en sterke kanten
 • Aanvaarden van beperkingen
 • Beperkingen compenseren
 • Leren omgaan met seksuele behoeftes
 • Leren anticiperen op onverwachte situaties

Methodiek

Individuele gesprekken, gezinsgesprekken, groepstrainingen

Modules

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Farmacotherapie
 • Psychomotorische  therapie
 • Pivotal Respons Treatment (PRT)
 • Systeemtherapie
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Psycho-eductie voor kinderen, jongeren en ouders
 • Oudertraining ( ook in e-health vorm)
 • Sociale vaardigheidstraining  (ook in combinatie met PMT)
 • ‘Ik ben Speciaal’ (zowel voor ouders als voor jongeren)
 • Psycho sexuele training 

Vervolgbehandelingen

Op indicatie. Zo nodig dagklinisch als klinisch

Samenstelling team

 

Aantal fte

21 fte, verdeeld over de locaties:

 • Gorinchem: Touwbaan
 • Dordrecht: Crownpoint
 • Barendrecht: Carnisselande

Betrokken disciplines

Psychiater, (GZ)-psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werkende,  sociaal psychiatrisch verpleegkundige, sociaal pedagogische hulpverlener, verpleegkundig specialist, trainer

Frequentie multidisciplinair overleg

1 x per week op alle 3 de locaties

Aanwezige disciplines bij multidisciplinair overleg

alle disciplines

Aanwezigheid ouders/cliënt

bij overleg

 

Behandelaar bespreekt voortgang en evalueert zorgplan apart met ouders en cliënt. Zij zijn niet aanwezig bij het multidisciplinair overleg.

Onderwijs en arbeid

 

Afspraken met onderwijs

Op indicatie

Arbeidstraining/-toeleiding

Op indicatie

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via aanmelding en informatie. Cliënten hebben een verwijzing nodig voor specialistische zorg.  

Maximale toegangstijd

Actuele wachttijd te vinden op onze website

Financiering

 

Wetgeving

 

Jeugdwet

Zorgzwaartes

Specialistische hulpverlening