Terug

ADHD

Deeltijdgroepsbehandeling voor jongeren 15 t/m 21 jaar met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Jongeren tussen de 15 tot en met 21 jaar met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. De Passaat is een open afdeling voor meiden en jongens. ‘Open’ houdt in dat jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) vrijwillig deelnemen aan de behandeling en hiervoor gemotiveerd zijn. Zij zijn bereid om volledig deel te nemen, willen aan de gestelde doelen werken en gaan akkoord met de geldende omgangsvormen van de Passaat.

Er kan van de leeftijdsgrenzen afgeweken worden als de inschatting wordt gemaakt dat de behandeling aansluit bij de jongere en zijn/haar gezin. 

Behandelvorm

De groep bestaat uit maximaal 10 jongeren. De behandeldagen zijn maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 21.00 uur, ook in de schoolvakanties (met uitzondering van feestdagen en 3 weken in de zomer).

Er wordt ’s avonds gezamenlijk gegeten. Overdag moet een jongere bereid en in staat zijn om naar school te gaan en/of te werken. Indien dat niet direct mogelijk is, moet er wel de bereidheid zijn om dat te gaan opbouwen.

Voor start van de behandeling dient er een plan ten aanzien van de (opbouw van) dagbesteding aanwezig te zijn.

Aantal plekken

10 plekken

Leeftijdscategorie

15 tot en met 21 jaar

Indicatiecriteria

De jongeren die bij ons komen, zijn vastgelopen op verschillende gebieden en hebben verschillende klachten:

 • Piekeren
 • Angst (faalangst, sociale angst)
 • Somberheid
 • Agressie
 • Stemmingswisselingen
 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, onzeker
 • Zelfbeschadigend gedrag, automutilatie
 • Eetproblemen
 • Problemen in het hanteren van stress en spanning
 • Problemen met leeftijdgenoten
 • Problemen in de intimiteit en/of seksuele relaties
 • Moeite met het aangeven van grenzen
 • Traumatisch verleden, traumatische gebeurtenis(sen)
 • Problemen thuis
 • Problemen op school

 

Contra-indicaties

Er is sprake van een autisme spectrum stoornis, een psychotische stoornis, ernstige gedragsproblemen en/of primaire verslavingsproblematiek. Het IQ is lager dan 80. De reistijd is langer dan 2 uur (heen en terug). De jongere heeft geen vaste verblijfplaats.

De behandeling

 

Behandelduur

De behandeling omvat 24 weken en bestaat uit vier modules: Aandachtsvaardigheden; Omgaan met emoties; Crisisvaardigheden; Omgaan met relaties. Na ongeveer 6, 13 en 20 weken volgt er een evaluatie.

Doelstelling behandeling

Op gang brengen van gestagneerde persoonlijkheidsontwikkeling.

Op gang brengen van bij de leeftijd passende daginvulling.

Methodiek

Uitgangspunt voor de behandeling is de Dialectische gedragstherapie voor jongeren (DGT-J). DGT-J is een effectieve behandeling voor jongeren die problemen hebben met heftige emoties en vastgelopen zijn in hun manier om daarmee om te gaan. DGT-J heeft als doel om gedrag waardoor je in de problemen komt te verminderen en gedrag dat je helpt (vaardigheden) te vermeerderen. DGT-J helpt om jezelf en anderen beter te begrijpen en te waarderen.

Dialectisch betekent dat twee tegengestelde dingen tegelijk waar kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is de zin: ‘Je bent goed zoals je bent en je moet veranderen’. De therapie richt zich aan de ene kant op het leren accepteren van jezelf, anderen en de omgeving en aan de andere kant op het veranderen van je gedrag. 

Er worden verschillende groepstherapieën ingezet, waarbij er zowel verbaal als non-verbaal wordt gewerkt.

Om ervoor te zorgen dat de problemen thuis ook afnemen en na behandeling niet terugkeren, wordt er intensief samengewerkt met ouder(s)/verzorger(s).

 

 

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Sabina Speelman

Betrokken disciplines

Binnen de Passaat werken verschillende disciplines (mensen met verschillende vakgebieden). Ons team bestaat onder andere uit:

 • Klinisch psycholoog (hoofdbehandelaar)
 • Kinder- en jeugdpsychiater
 • Psychotherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Beeldend therapeut
 • Psychomotore therapeut
 • Sociotherapeuten (3)

Frequentie multidisciplinair overleg

wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Huisarts, bureau jeugdzorg, Ambulante GGZ

Maximale wachttijd

Afhankelijk van plaats en wachtlijst

Adres en contact

 

Locatie

Barendrecht

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2, 2992 KZ Barendrecht

Telefoonnummer

Wanneer u meer vragen heeft over de Passaat kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur (behandelaar) op 088-4056120. Het spreekuur is:

Iedere maandag en woensdag van 9.00-11.00 uur

E-mail

s.speelman@yulius.nl