Terug

Autisme

Deeltijdbehandeling voor kinderen van 7 tot 14 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met gedragsproblemen

 

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Saturnus richt zich op kinderen en jongeren van 7 t/m 14 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen, als AD(H)D, ODD en CD. Ze hebben hierdoor thuis, op school en/of in hun sociale omgeving problemen.

Behandelvorm

Deeltijdbehandeling met mogelijkheid tot diagnostiek en mogelijkheid tot een ambulant voor- en natraject

Aantal plekken

 • Deeltijdgroep: 14 plekken verdeeld over 2 groepen
 • Voor- en natraject: 5-10 cliënten
 • 9 gekoppelde schoolplekken (indien beschikbaar op de wilgen, basisonderwijs)

Leeftijdscategorie

7 t/m 14 jaar

Indicatiecriteria

Psychiatrische problematiek in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen.

Contra-indicaties

 • Een IQ onder de  80-85
 • Verslavingsproblematiek
 • Niet volgen van onderwijs of andere dagbesteding

De behandeling

 

Behandelduur

Van 3 tot 6 maanden

Doelstelling behandeling

De sociaal-emotionele, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van de cliënt en zijn gezin stimuleren.

Methodiek

Werken met een vast gestructureerd dagprogramma waarbinnen een aantal groepstherapieën en methodieken gehanteerd wordt, zoals:

 • competentievergrotende methodiek
 • oplossingsgericht werken
 • gedragstherapeutisch werken, gericht op het individu
 • zeer nauwe samenwerking met ouders/verzorgers door verschillende disciplines als systeemtherapeut en sociotherapeuten, door ouders/verzorgers te betrekken in de behandeling
 • Speciaal aandachtsgebied is het werken met kinderen met een verstoorde agressieregulatie

Modules

 • Groepsbehandeling
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Doelenbespreking
 • Beeldende therapie: individueel en groepstherapie
 •  Psychomotore therapie: individueel en groepstherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Individuele begeleiding
 • Ouderbegeleiding/systeemtherapie
 • Oudercursus

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Sabina Speelman

Betrokken disciplines

Behandelaar, Kinder- en jeugdpsychiater,

Ouderbegeleider, Sociotherapeuten, Beeldend therapeut, Psychomotore therapeut, Orthopedagoog, Ambulant Schoolbegeleider.

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Aanmelding & Informatie

Maximale wachttijd

Gestreefd wordt naar een maximale wachttijd van 6 maanden. De actuele wachttijd is te vinden op Yulius.  

Adres en contact

 

Locatie

Barendrecht

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2

2992 KZ Barendrecht

Telefoonnummer

088 405 6111

Email

s.speelman@yulius.nl

Afdelingspagina

http://kjp.yulius.nl/saturnus