Terug

ADHD

Deeltijdbehandeling voor kinderen 6 t/m 12 jaar die vastlopen op school en cluster 4-onderwijs

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Kinderen met een kinderpsychiatrische stoornis of vermoeden daarvan die vastlopen op school

Behandelvorm

Deeltijdgroep op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag. Behandeling en onderwijs geïntegreerd in één behandeling

Aantal plekken

8

Leeftijdscategorie

6 t/m 12 jaar, minimaal groep 3.

Indicatiecriteria

Kinderpsychiatrische stoornis of vermoeden daarvan en/of opvoedproblemen, waardoor het kind vastloopt thuis en/of op school.

Contra-indicaties

 • IQ lager dan 80
 • Onderwijs volgen in een klas lager dan groep 3
 • Als ouders niet in staat zijn te participeren in de behandeling

De behandeling

 

Behandelduur

Gemiddeld 9 maanden

Doelstelling behandeling

 • Behandeling AS I problematiek: psycho-educatie, medicatie
 • Stimulering leeftijdsadequate ontwikkelingstaken
 • Ontwikkelen sociale en emotionele vaardigheden
 • (Re-) integreren op school
 • Psycho-educatie voor ouders: vergroten pedagogische vaardigheden ouders

Methodiek

Competentie model, systeemtherapie, ouderbegeleiding, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie. 

Modules

 • Creatieve therapie
 • Cognitieve therapie
 • Psychomotore therapie
 • Speltherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Gezinstherapie
 • Oudercursus
 • Gezinsobservatie
 • Psycho-educatie
 • Inzetten kinderpsychiatrische thuisbehandeling

Vervolgbehandeling

Kortdurend poliklinisch ter overbrugging van terugname door verwijzer.

Samenstelling van het team

 

Betrokken disciplines

Sociotherapeuten, kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut, leerkracht, orthopedagoog onderwijs.

Op indicatie creatieve therapeut, psychomotore therapeut, speltherapeut.

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Aanmelding en Informatie

Maximale wachttijd

Afhankelijk van aanmeldingen, meestal aantal weken tot een paar maanden. De actuele wachttijd is te vinden op Yulia.

Adres en contact

 

Teamleider

Trudy Groenenboom

Locatie

De Kreek

Adresgegevens

Overkampweg 135

Telefoonnummer

088-4052234

Email

t.groenenboom@yulius.nl