Terug

ADHD

Deeltijdbehandeling voor jongeren 15 tot 21 jaar gericht op structuur, o.a. jongeren met psychotische problematiek

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Jongeren van 16 t/m 20 jaar met ernstige As 1 problematiek en eventueel As 2 problematiek, waarbij structuur belangrijk is.

Behandelvorm

Deeltijdgroep, 4 ochtenden van 09.30 tot 12.30 uur.

Aantal plekken

10 plekken

Leeftijdscategorie

16 t/m 21 jaar

Indicatiecriteria

 • Diagnostiek
 • As I problematiek
 • As II problematiek (in mindere mate)
 • Gemotiveerd tot (het liefst volledige) deelname

Contra-indicaties

 • Q < 80
 • ernstige gedragsproblematiek
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • forse suïcidaliteit
 • geen primaire verslavingsproblematiek

De behandeling

 

Behandelduur

Gemiddeld 6 tot 9 maanden

Doelstelling behandeling

 • Behandeling As I en As II problematiek
 • Stimulering leeftijdsadequate  ontwikkelingstaken
 • Ontwikkelen sociale en emotionele vaardigheden
 • Resocialisatie

Methodiek

Structuur, cognitieve gedragstherapie (RET)  

Modules

Groepsmodules:

 • Sociale Vaardigheidstraining
 • Lastige situaties (RET, stop-denk-doe, rollenspel)
 • Creatief bezig zijn
 • Sport
 • Thema’s
 • Cognitieve training
 • Psycho-educatie

Vervolgbehandeling

Divers (ambulant, beschermd wonen, verwijzing naar een intensievere of beter passende behandeling)

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Trudy Groeneboom

Betrokken disciplines

Groepswerkers, kinder- en jeugdpsychiater, orthopedagoog. Op indicatie creatieve therapeut en psychomotore therapeut. 

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Yulius Aanmelding & Informatie

Maximale wachttijd

Afhankelijk van aanmeldingen, meestal aantal weken. Meest actuele wachttijd te vinden op Yulius.

Adres en contact

 

Locatie

De Kreek

Adresgegevens

Overkampweg 135, 3318 AR Dordrecht

Telefoonnummer

088-4050600

Email

t.groenenboom@yulius.nl