Terug

ADHD

Deeltijdbehandeling van schoolgaande kinderen 6 t/m 12 jaar die vastlopen op school en/of thuis

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Kinderen met een kinderpsychiatrische stoornis of vermoeden daarvan.

Behandelvorm

 • Deeltijd groep, 3 middagen op maandag, dinsdag en donderdag. Daarnaast volgt het kind 5 á 6 dagdelen onderwijs op de eigen school.
 • Ook kan begeleiding gegeven worden aan de school van het kind en wordt er een observatie op de school gedaan

Aantal plekken

8

Leeftijdscategorie

6 t/m 12 jaar, minimaal groep 3.

Indicatiecriteria

Kinderpsychiatrische stoornis of vermoeden daarvan en/of opvoedproblemen, waardoor het kind vastloopt thuis en/of op school.

Contra-indicaties

 • IQ lager dan 80
 • Onderwijs volgen in een klas lager dan groep 3
 • Als ouders niet in staat zijn te participeren in de behandeling

De behandeling

 

Behandelduur

Gemiddeld 6 maanden

Doelstelling behandeling

 • Behandeling AS I problematiek: psycho-educatie, medicatie
 • Stimulering leeftijdsadequate ontwikkelingstaken
 • Ontwikkelen sociale en emotionele vaardigheden
 • Psycho-educatie voor ouders: vergroten pedagogische vaardigheden ouders

Methodiek

Competentie model, systeemtherapie, ouderbegeleiding, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie. 

Modules

 • Creatieve therapie
 • Cognitieve therapie
 • Psychomotore therapie
 • Speltherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Gezinstherapie
 • Oudercursus
 • Gezinsobservatie
 • Psycho-educatie
 • Inzetten kinderpsychiatrische thuisbehandeling

Vervolgbehandeling

Kortdurend poliklinisch ter overbrugging van terugname door verwijzer.

Samenstelling van het team

 

Betrokken disciplines

Sociotherapeuten, kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut.

Op indicatie creatieve therapeut, psychomotore therapeut, speltherapeut. 

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Bureau Aanmelding en de cliëntenstroom coördinator. 

Maximale wachttijd

Afhankelijk van aanmeldingen, meestal aantal weken tot een paar maanden. De actuele wachttijd is te vinden op Yulia.

Adres en contact

 

Teamleider

Trudy Groenenboom

Locatie

De Kreek

Adresgegevens

Overkampweg 135

Telefoonnummer

088-4052234

E-mail

t.groenenboom@yulius.nl