Terug

Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en persoonlijkheidsstoornissen

Deeltijdbehandeling jongeren 17 t/m 21 jaar gericht op angst, stemming en persoonlijkheidsproblematiek

Omschrijving doelgroep

Jongeren met As I en/of  As II problematiek

Behandelvorm

Deeltijdgroep, 3,5 dagdelen

Aantal plekken

10 plekken

Leeftijdscategorie

Jongeren van 17 t/m 21 jaar

Indicatiecriteria

 • As I problematiek
 • As II problematiek
 • Enig probleeminzicht
 • Mogelijkheden tot zelfreflectie
 • Motivatie tot veranderingsgerichte therapie

Contra-indicaties

 • IQ < 80
 • psychotische stoornissen
 • ernstige gedragsproblematiek
 • Ass-problematiek  

De behandeling

 

Behandelduur

Gemiddeld  6 maanden

Doelstelling behandeling

 • Behandeling As I en As II problematiek
 • Stimulering leeftijdsadequate  ontwikkelingstaken
 • Ontwikkelen van sociale - en emotionele vaardigheden

Methodiek

 • Schemagerichte therapie
 • Dialectische therapie
 • Cognitieve gedragstherapie  

Modules

Groepsmodules:

Schemagerichte therapie, uitgewerkt in de modules:  schemagroep, rationeel emotieve therapie, rollenspel, sociale vaardigheidstraining, creatieve therapie, psychomotorische therapie.

Individuele modules:

 • Individuele therapie (verbaal en non-verbaal)
 • Systeemtherapie

Vervolgbehandeling

Kort na-traject, ambulant.

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Trudy Groenenboom

Betrokken disciplines

Psychiater, psychotherapeut, creatief therapeut, psychomotore therapeut, groepswerker.

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks.

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Yulius Aanmelding & Informatie. Intakegesprek(ken) bij externe verwijzer en kennismakingsgesprek bij interne verwijzer. 

Maximale wachttijd

Meestal geen wachttijd. Kijk voor de actuele wachtlijst op Yulius.

Adres en contact

 

Locatie

De Kreek

Adresgegevens

Overkampweg 135, 3318 AR Dordrecht

Telefoonnummer

088 405 11 11

E-mail

t.groenenboom@yulius.nl