Terug

Behandelaanbod

Crisisopname

Specifiek aanbod

Doelgroep en hulpvraag

Bij zeer ernstige problemen, zoals dreigende zelfmoord, agressie, extreem verward gedrag, kunnen cliënten tussen 12 en 21 jaar acuut bij Yulius worden opgenomen voor crisisopname. Suïcidedreiging en agressie richting anderen hebben een enorme impact op de omgeving van de cliënt, op het gezin, de schoolcarrière en ook de maatschappelijke impact is groot. Bij de crisisopname is bescherming van de jongere tegen zichzelf of bescherming van anderen tegen de cliënt van het hoogste belang.

Behandeling

Yulius heeft open en gesloten afdelingen. In een huiselijke sfeer volgt de cliënt een dagprogramma waarin het werken aan persoonlijke doelen centraal staat. Therapie en trainingen, maar ook sporten, koken, een gezamenlijke avond georganiseerd door de cliënten is onderdeel van het dagprogramma. Naar mate de behandeling vordert, heeft de cliënt meer bewegingsvrijheid. De teams bestaan onder andere uit een psychiater, psycholoog, sociotherapeuten, eventueel een creatief therapeut en een psychomotorisch therapeut. Iedere jeugdige krijgt twee sociotherapeuten toegewezen als individueel begeleiders. Zij houden de rode draad in de behandeling in de gaten en regelen praktische en organisatorische zaken. De sociotherapeut onderhoudt ook regelmatig contact met ouders/verzorgers op basis van behoefte en geldt als eerste aanspreekpunt.

Enige aanbieder in de regio

Yulius is de enige zorgaanbieder die deze maatschappelijk zeer belangrijke functie van crisisopname bij ernstige kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek biedt. Een crisisopname vindt meestal dezelfde dag plaats op een gesloten of een open afdeling. De gemiddelde duur van crisisopnames is 17 dagen. Zeer incidenteel – in het geval van chronisch zeer ernstige suïcidialiteit met voortdurende doodsdreiging – verblijven cliënten
langer op de crisisafdeling.