Terug

Overige verwijzers

Behandelaanbod

Hieronder vindt u ons aanbod in hoofdlijnen. Klik voor meer informatie op een van de blauwe woorden in de onderstaande tabel.

U kunt ons voor vragen of aanmeldingen bereiken op T 088 405 11 11.

 

Leeftijd

Kenmerken

Behandelvorm

ADHD

4-20 jaar

Meervoudig AD(H)D-klachtenpatroon, o.a. hyperactiviteit, impulsiviteit, concentratieproblemen.

Poliklinisch, deeltijd, klinisch

Angst- en stemmingsstoornissen

4-20 jaar

Maatschappelijk disfunctioneren, ernstige symptomen als angstgevoelens, gespannenheid en overmatig piekeren, in combinatie met andere psychiatrische stoornis.

Poliklinisch, deeltijd, klinisch

Autisme

4-20 jaar

Problemen op het gebied van communicatie en sociale interacties, gebrek aan soepelheid in denken en handelen met overprikkeling tot gevolg.

Poliklinisch, deeltijd, klinisch

Baby-peuterpoli

0-4 jaar

Slaap-/eetproblemen, erg stil of heel druk, moeilijk te kalmeren of troosten, angstig, contactproblemen, prikkelbaar, problemen in de ontwikkeling, heftige gebeurtenissen meegemaakt.

Poliklinisch

Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling

en persoonlijkheidsstoornissen

14-20 jaar

Depressiviteit, suïcidaliteit, angsten, problemen in leefomgeving, in combinatie met andere psychiatrische stoornis.

Poliklinisch, deeltijd, beperkt klinisch

Crisisopname

12-21 jaar

Dreigende zelfmoord, agressie, extreem verward gedrag.

Klinisch (open en gesloten)

FACT Jeugd en Gezin

0-23 jaar

Psychiatrische problematiek. Vastgelopen op meerdere gebieden zoals gezin, school, werk. Reguliere behandeling is eerder geboden maar had onvoldoende resultaat.

Ambulant

Gedragsstoornissen

7-21 jaar

Negatief, opstandig, vijandig of agressief gedrag, in combinatie met andere psychiatrische stoornis.

Poliklinisch, deeltijd, beperkt klinisch

Gedwongen kader/BOPZ

12-21 jaar

Zeer acute situaties waarbij onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is.

Klinisch

Generalistische basis-ggz

0-23 jaar

Sprake van of vermoeden van DSM V-problematiek.

Poliklinisch, deeltijd

Gezinspsychiatrie

0-20 jaar

Multi-stress-gezinnen waarbij sprake is van psychiatrie bij een of meerdere gezinsleden. Andere hulpverlening beklijft niet door vastzittende patronen in het gezin.

Poliklinisch, deeltijd, klinisch en psychiatrische thuiszorg

Hechting en trauma

0-18 jaar

Probleem- of ontregeld gedrag, chronische stress. Veelal pleegkinderen met een groot zorgverleden.

Poliklinisch, deeltijd en tot 12 jaar klinisch

Licht verstandelijke beperking

en psychiatrie

5-21 jaar

IQ tussen 55 en 85 in combinatie met andere psychiatrische en/of medische stoornis, beperkt maatschappelijk en sociaal functioneren.

Poliklinisch, deeltijd, klinisch

Psychose

12-21 jaar

Hallucinaties, waanbeelden, verwardheid, gebrek aan energie en vervlakking van gevoelens.

Poliklinisch, deeltijd,(gedwongen) klinisch

Ticstoornissen

0-21 jaar

Tics in combinatie met andere klachten zoals impulsiviteit, druk gedrag, dwanghandelingen, leer- en aandachtsproblemen. Ook in combinatie met andere psychiatrische stoornis.

Poliklinisch, deeltijd