Terug

Behandelaanbod

Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en persoonlijkheidsstoornissen

Specifiek aanbod

Doelgroep en hulpvraag

Het zorgprogramma Bedreigde Persoonlijkheidsontwikkeling en Persoonlijkheidsstoornissen (BPO) richt zich op jongeren van 14 t/m 20 jaar met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. De jongere heeft onder andere depressieve klachten, suïcidaliteit, angsten, een negatief zelfbeeld en problemen op school, met ouders en leeftijdsgenoten. Dit zorgt voor een stagnatie van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de jongere. Vaak heeft de jongere al eerder traumatische gebeurtenissen meegemaakt (zoals verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik). Bij BPO of persoonlijkheidsproblematiek is ook vaak sprake van comorbiditeit, waarbij er sprake kan zijn van meerdere psychiatrische stoornissen, zoals autisme, posttraumatische stressstoornis, angststoornis, stemmingsstoornis of ADHD.

Behandelmogelijkheden

Yulius is expert op het gebied van behandeling van bovengenoemde complexe comorbide problematiek. Onze behandeling kenmerkt zich door een Stepped Care-aanpak: de jongere krijgt eerst de minst intensieve behandeling aangeboden en alleen als dit onvoldoende resultaat oplevert, gaan we over op een meer intensieve behandeling. Dit varieert van korte ambulante groepstherapieën tot deeltijdbehandeling voor jongeren met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Korte klinische behandeling worden aangeboden aan jongeren met een persoonlijkheidsstoornis waarbij sprake is van ernstige vormen van suïcidaliteit, comorbiditeit en een vastgelopen ontwikkeling op meerdere terreinen. Behandelingen die het meest worden gegeven binnen dit zorgprogramma zijn dialectische gedragstherapie (DGT) en schemagerichte therapie. Volgens het Trimbos Instituut is het effect van deze twee behandelvormen het meest duidelijk aangetoond. Daarnaast wordt ook vaak gebruik gemaakt van vaktherapie (psychomotorische therapie of beeldende therapie), systeemtherapie, EMDR en ouderbegeleiding.

Specifiek aanbod