Terug

Behandelaanbod

Baby-peuterpoli

Specifiek aanbod

Doelgroep en hulpvraag

Psychische stoornissen kunnen al op jonge leeftijd spelen. Het is vaak lastig om te bepalen of een baby of peuter hieraan lijdt. Het vroeg opmerken van signalen die mogelijk wijzen op problemen in de ontwikkeling van een jong kind kan veel opleveren. Het aanbod van de baby-peuterpoli richt zich zowel op het voorkomen van problematiek, als op het tijdig ingrijpen bij zich ontwikkelende problematiek bij baby’s en peuters van nul tot vier jaar. Baby’s en peuters die bij deze poli komen hebben o.a. klachten als slaap- en/of eetproblemen. Ze zijn erg stil of juist te druk, hebben moeite met contact maken of hebben heftige gebeurtenissen meegemaakt. Ook ouders kunnen hier terecht wanneer ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of wanneer ze moeilijkheden ervaren in de opvoeding.

Behandeldoel

Op basis van een onderzoekstraject bekijkt de baby- en peuterpoli of er een behandeltraject noodzakelijk is. De poli heeft meerdere behandelmogelijkheden op basis van de Infant Mental Health-visie. Jonge kinderen maken een snelle ontwikkeling door. Dit gebeurt in een nauwe relatie met ouders en hun omgeving. De relatie tussen ouders en hun kind staat daarom bij de baby-peuterpoli centraal.

Behandeling

De poli biedt diagnostiek en behandeling waarbij de hulpvraag en visie van ouders de leidraad vormen. Naast specialistisch onderzoek en diagnostiek naar (ontwikkelings-)problemen worden evidence based ouder-kindbehandelingen gegeven. Baby- en peuterpoli biedt verder voorlichting en consultatie voor verwijzers. Het team bestaat uit een multidisciplinair team met deskundigen op het gebied van nul- tot vierjarigen. Bovendien wordt er samengewerkt met andere instanties en behandelaren zoals artsen, logopedisten en consultatiebureau.