Terug

Behandelaanbod

Angst- en stemmingsstoornissen

Specifiek aanbod

Doelgroep en hulpvraag

Het zorgprogramma Angst- & Stemmingsstoornissen is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar met angst- en/of stemmingsproblemen. De jeugdige is langere tijd somber of verdrietig, mogelijk in combinatie met angstgevoelens, gespannenheid en overmatig piekeren. De klachten gaan vaak samen met een lage zelfdunk en lichamelijke klachten. Tussen angst- en stemmingsproblemen bestaan veel verbanden. Zo hebben kinderen met een depressie vaak eerst last van angsten. De doelgroep kenmerkt zich door een hoge mate van maatschappelijk disfunctioneren, ernstige symptomen en comorbiditeit. Dit betekent dat er sprake kan zijn van meerdere psychiatrische stoornissen. Het zorgprogramma Angst- & Stemmingsstoornissen valt binnen de specialistische ggz. Jeugdigen met een enkelvoudig angstklachtenpatroon vallen niet onder deze doelgroep, maar onder de generalistische basis-ggz. Deze cliƫnten kunnen worden aangemeld bij Indigo (Yulius basis-ggz).

Bij niet-behandelen

Angst- en stemmingsstoornissen zorgen onder meer voor isolatie, een negatief zelfbeeld, onderpresteren op school, schoolweigering of vroegtijdig schoolverlaten. Onbehandelde angst- en stemmingsklachten blijven vaak lang bestaan of verergeren in de loop van de tijd. Als kinderen eenmaal een angststoornis of een depressieve stoornis ontwikkeld hebben, lopen zij een sterk verhoogd risico om op latere leeftijd weer een stoornis te krijgen. De kans dat deze kinderen of jongeren later weer een angststoornis of depressieve stoornis krijgen is twee tot drie keer groter dan bij hun leeftijdgenoten.

Behandelmogelijkheden

Yulius KJPA biedt behandeling van bovengenoemde meervoudige problematiek. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan poliklinisch, dagklinisch of klinische behandeling geboden worden. De behandeling start met uitgebreide specialistische diagnostiek. Vervolgens kunnen behandelvormen als psycho-educatie, medicatie, gezins- en ouderbegeleiding, groepsgerichte behandeling, cognitieve gedragstherapie of EMDR (methodiek voor traumabehandeling) worden aangeboden.