Terug

ADHD

Ambulante hulpverlening op basis van (F)ACT-methodiek voor kinderen en jongeren tot 23 jaar

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun systeem die niet (of niet in afdoende mate) kunnen  of willen profiteren  van het reguliere aanbod

Behandelvorm

Ambulante hulpverlening gebaseerd op ACT en (F)ATC  methodiek plus gezinsgericht werken, zoals kinder- psychiatrische gezinsbehandeling

Aantal plekken

Er is ruimte voor een caseload van ongeveer 200 á 300  cliënten

Leeftijdscategorie

Kinderen, jongeren, eventueel gezinnen tot 23 jaar

Indicatiecriteria

 • Cliënt en/of gezin is woonachtig in Barendrecht en omgeving, Dordrecht en omgeving en Gorinchem en omgeving
 • Kan of wil niet (voldoende) gebruik  maken van ons reguliere aanbod
 • Reguliere aanbod is niet voldoende
 • Er is sprake van ernstige  psychiatrische problematiek of vermoeden daarvan
 • Er kan sprake zijn van bemoeizorg

Contra-indicaties

 • IQ < 60
 • (F)ACT mag niet gebruikt worden om wachtlijsten elders te omzeilen
 • Niet ouder dan 23 jaar

De behandeling

 

Omschrijving behandeling

De behandeling kan bestaan uit activering, ondersteuning, begeleiding, opstellen signaleringsplan, psycho educatie, systeembegeleiding, systeemactivering, cognitieve gedragstherapie,  exposure in vivo, kinder psychiatrische gezinsbegeleiding, Stabiel Fit

Behandelduur

Zo kort mogelijk en zo lang als nodig met mogelijke doorverwijzing naar de jeugd- en wijkteams

Doelstelling behandeling

 • Voorkomen en leren beheersen van crisissen
 • Opnamevoorkomend of verkortend
 • Eventueel toeleiding naar reguliere zorg 
 • Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijk functioneren

 

Methodiek

 • ACT/(F)ACT methodiek
 • Systeemondersteuning
 • Trajectbegeleiding
 • Activering en begeleiding bij dagelijks functioneren
 • Op indicatie nadere diagnostiek
 • Medicamenteuze therapie en begeleiding
 • Liberman
 • Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)
 • Maatschappelijke steunsystemen (MSS)
 • Op indicatie gerichte psycho-therapie bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie bij stemmen en wanen

Vervolgbehandeling

Afhankelijk van de zorgvraag

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Trudy Groenenboom (Dordrecht en Gorinchem) en Anita  Resoort (Barendrecht)

Betrokken disciplines

verpleegkundige specialist , verpleegkundige, sociaal pedagogische hulverleners, kinder- en jeugdpsychiater, ambulante begeleiders op hbo-niveau , systeemtherapeut, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog

Frequentie multidisciplinair overleg

4 a 5 keer in de week

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Interne verwijzing

Maximale wachttijd

geen

Adres en contact

 

Locatie

De Kreek

Adresgegevens

Overkampweg 135, 3318AR Dordrecht

Telefoonnummer

088-40 50 600

Email

t.groenenboom@yulius.nl

Locatie

Boerhaavelaan

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2, 2992 KZ Barendrecht

Telefoonnummer

088-40 50 600

Email

a.resoort-bosman@yulius.nl