Terug

ADHD

Ambulante en groepsgerichte hulpverlening voor kinderen en jongeren (6 t/m 21 jaar) en hun gezin waarbij sprake is (vermoeden van) een psychiatrische stoornis

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Kinderen/ jongeren met psychiatrische problematiek en hun ouders.

Behandelvorm

Ambulant

Aantal plekken

We hebben twee locaties: Hellingen Dordrecht en Touwbaan Gorinchem. Het aantal plekken is afhankelijk van de intensiteit van de hulpvraag van cliënten.

Leeftijdscategorie

4 t/m 21 jaar voor reguliere behandeling en t/m 25 jaar voor verblijf in Foyer (in Dordrecht).

Indicatiecriteria

Psychiatrische problematiek bij kind of jongere.

Contra-indicaties

IQ lager dan 80 tenzij voor diagnostiek/ deelbehandeling/ medicatie.

De behandeling

 

Behandelduur

Gemiddeld 6 tot 9 maanden (op de medicatiepoli langer)

Doelstelling behandeling

Verbetering klachten en/ of mee leren omgaan/ leven met de klachten.

Methodiek

 • Oplossingsgerichte therapie
 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Systeemtherapie
 • Farmcotherapie
 • Emotieregulatietherapie
 • Schemagerichte therapie
 • EMDR
 • Rehabilitatie (in samenwerking met divisie LDZ)
 • Ouderbegeleiding

Modules

 • Ouder- en kind trainingen ADHD
 • Foyer- begeleid wonen
 • Valkuilengroep
 • EMDR
 • Onverklaarbare Lichamelijke Klachten groep/ Somatoforme stoornissen
 • Depressiecursus
 • Emotieregulatiegroep
 • Acute dienst
 • Kinderpsychiatrische gezinsbegeleiding (KPG)
 • Thuiszorgbegeleiding  (TZB)
 • Pubercoach ADHD

Vervolgbehandeling

Op indicatie. Veel van cliënten vanuit ADHD problematiek komen op onze vaste medicatiepoli.

Samenstelling van het team

 

Betrokken disciplines

(GZ-) psychologen, SPV, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werk, (klinisch) psychotherapeuten/ psycholoog, psychiater, artsen, gedragswetenschappers.

Frequentie multidisciplinair overleg

1 x per week

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via coördinator cliëntenstroom en Bureau Aanmelding

Maximale wachttijd

Gemiddeld 6- 8  weken

Adres en contact

 

Locatie

Hellingen

Touwbaan Jeugdzorgcentrum

Adresgegevens

Hellingen 21

Dordrecht

Touwbaan 11

Gorinchem

Telefoonnummer

088-4050600

E-mail

a.vanderkroef@yulius.nl

j.vanwaterschoot@yulius.nl