Terug

ADHD

Ambulante en groepsgerichte hulpverlening voor kinderen en jongeren (6 t/m 21 jaar) en hun gezin waarbij sprake is van een psychiatrische stoornis

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

De Poli Intensieve Zorg biedt (snelle) diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problemen.

Er kan ook sprake zijn van meerdere psychische problemen tegelijk. Voorkomende problematiek (al dan niet met elkaar in combinaties voorkomend): aandachts- en concentratieproblematiek (ADD of ADHD), oppositioneel opstandig gedrag (ODD) of een antisociale gedragsstoornis (CD), persoonlijkheidsproblematiek, trauma, stemmingsproblematiek, systeemproblematiek, (na)zorg en behandeling (bv psycho-educatie of medicamenteuze behandeling) van psychose, bi-polaire stoornis, manie of schizofrenie, enzovoorts.

Gezamenlijke deler is intensief, snel en zo kort als mogelijk is. Vaak is er een samenwerking tussen de klinische en deeltijdafdelingen binnen het cluster.

Behandelvorm

Ambulant;  in de vorm van onderzoeken, individuele gesprekken, gezinsgesprekken of groepsbehandeling.

Aantal plekken

Tussen de 30 en 60, afhankelijk van de intensiteit van de behandelingen. Voor Dialectische Gedragstherapie zijn maximaal 12 plekken.

Leeftijdscategorie

6 t/m 18 jaar

Contra-indicaties

Een IQ lager dan 80-85 (graag vooraf overleg).

De behandeling

 

Behandelduur

Varieert, afhankelijk van de hulpvraag.

Modules

  • Psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Farmacotherapie
  • Dialectische gedragstherapie
  • EMDR-therapie
  • Psycho-educatie (kinderen/jongeren en ouders)
  • Systeemtherapie

Samenstelling van het team

 

Contactpersoon

Carline van Amstel

Betrokken disciplines

Kinder- en jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog,

een systeemtherapeut een psycholoog.

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks op maandag

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Yulius Aanmelding & Informatie. Cliënten die op de wachtlijst staan voor een andere afdeling kunnen als er een concrete vraag ligt vaak al bij de Poli Intensieve Zorg alvast terecht voor behandeling of diagnostiek. Ook voor nabehandeling kan de poli ingeschakeld worden.

Er dient een verwijzing te zijn voor specialistische zorg.

Maximale wachttijd

Momenteel geen wachttijd. Actuele wachtlijst te vinden op Yulia.

Adres en contact

 

Locatie

Boerhaavelaan

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2,

2992 KZ Barendrecht

E-mail

a.resoort-bosman@yulius.nl