Terug

ADHD

Ambulante en groepsgerichte hulpverlening voor kinderen en jongeren 4 t/m 20 jaar en hun gezin waarbij sprake is van (een vermoeden van) ADHD

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Kinderen/ jongeren met (een vermoeden van) ADHD en eventueel bijkomende psychiatrische problematiek en hun ouders.

Behandelvorm

Ambulant

Aantal plekken

Er zijn twee locaties: Hellingen Dordrecht en Touwbaan Gorinchem. Dit zijn poliklinieken.

Leeftijdscategorie

4 t/m 20 jaar voor reguliere behandeling

Indicatiecriteria

(Vermoeden van) ADHD en eventueel bijkomende psychiatrische problematiek bij kind of jongere.

Contra-indicaties

IQ lager dan 80 tenzij voor diagnostiek/ medicatie.

De behandeling

 

Behandelduur

Gemiddeld 6 tot 9 maanden (op de medicatiepoli langer)

Doelstelling behandeling

Verbetering klachten en/ of mee leren omgaan/ leven met de klachten, weer op gang brengen van een vastgelopen ontwikkeling.

Methodiek

 • Oplossingsgerichte therapie
 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Systeemtherapie
 • Farmacotherapie
 • Emotieregulatietherapie
 • Schemagerichte therapie
 • EMDR
 • FACT
 • Ouderbegeleiding
 • E-health

Modules

 • Ouder- en kind trainingen ADHD (ook online)
 • Valkuilengroep
 • Doepressiecursus (ook online)
 • Emotieregulatiegroep
 • Acute dienst
 • Kinderpsychiatrische gezinsbegeleiding (KPG)
 • Thuiszorgbegeleiding  (TZB)
 • Powercoach ADHD
 • Individuele behandeling

Vervolgbehandeling

Op indicatie. Veel van cliënten vanuit ADHD problematiek komen op onze vaste medicatiepoli.

Samenstelling van het team

 

Teamleider

Anne van der Kroef

Betrokken disciplines

(GZ-)psychologen, SPV, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werk, (klinisch) psychotherapeuten/ psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater, gedragswetenschappers.

Frequentie multidisciplinair overleg

1 x per week

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Aanmelding & Informatie

Maximale wachttijd

Actuele wachttijden zijn te vinden op de website yulius.nl Wanneer vragenlijsten snel retour worden gestuurd, zijn cliënten ook snel aan de beurt.

Adres en contact

 

Locatie

Hellingen

Touwbaan

Adresgegevens

Hellingen 21

Dordrecht

Touwbaan 1

Gorinchem

Telefoonnummer

088 40 51000 (Hellingen)

088 405 2140 (Touwbaan)

E-mail Teamleider

a.vanderkroef@yulius.nl

Afdelingspagina

http://kjp.yulius.nl/poli-adhd-0