Terug

Baby-peuterpoli

Ambulante diagnostiek en behandeling kinderen 0 tot 4 jaar met een bedreigde ontwikkeling bij (vermoeden van) psychiatrische problematiek en hun ouders

Doelgroep

 

 

Omschrijving doelgroep

 

 

 

 

 

 

 

 

De baby-peuterpoli biedt diagnostiek en behandeling aan baby’s en kinderen van 0 t/m 3 jaar met:

 • (dreigende) ontwikkelingsproblemen bij het kind (op grond van een vermoeden van een kinderpsychiatrisch probleem als ADHD of autisme, maar ook bij problemen op het gebied van eten, slapen, huilen, zindelijkheid, gedrag, als gevolg van psycho-trauma).
 • problemen in de ouder-kind relatie
 • problemen als gevolg van tekortschietend ouderschap op grond van psychopathologie bij ouders of verzorgers

Behandelvorm

Poliklinisch

Leeftijdscategorie

 

0 t/m 3 jaar

Indicatiecriteria

1. Er is sprake van (ontwikkelings)problemen zoals hierboven beschreven bij het kind.

En:

2.A. De ouder voelt zich tekortschieten om met dit gedrag om te gaan.

En/Of:

2. B. Er zijn externe omstandigheden die zoveel stress oproepen voor het kind en de ouder dat het een remmende invloed heeft op de relatie tussen hen.

En/of:

2.C.Er is sprake van instabiliteit bij de ouder.

En/of:

2.D. Reeds ingezette opvoedingsondersteuning heeft onvoldoende effect.

Contra-indicaties

 

 

 

 

 

 

Voor diagnostiek en advisering zijn er geen contra-indicaties.

Voor behandeling zijn de contra-indicaties:

1.Een forse algemene ontwikkelingsachterstand bij het kind.

2.De bijkomende stressfactoren staan op de voorgrond.             

De behandeling

 

 

Behandelduur

Is afhankelijk van de doelstelling van de behandeling (variërend van 6 maanden tot 1 jaar).

 

Doelstelling behandeling

Door middel van onderzoek en behandeling:

1. inzicht geven in de passende aanpak bij

en

2. behandelen van de problemen van dit specifieke kind binnen zijn gezin.

 

Methodiek

Er wordt gewerkt vanuit een visie die aansluit op de kernpunten van de Infant Mental Health (IMH) visie die geformuleerd is door Emde, Bingham en Harmon (1993), in C.H. Zeanah, Jr (ed), Handbook of Infant Mental Health.

De ‘stepped care’ is uitgangspunt: eerst wordt de meest effectieve, minst belastende en kortste behandelvorm die mogelijk is aangeboden. Wanneer dit onvoldoende effect heeft, wordt overgegaan naar een intensievere interventie.

Aan de hand van het door Sameroff (2000) ontwikkelde Transactionele Ontwikkelingsmodel worden de keuzes voor een module binnen de behandeling gemaakt.

Modules

Diagnostiek:

Diagnostiek Modules - standaard:

 • Intake: een eerste inventarisatie betreffende klachtgedrag, ouder-, gezins-, en omgevingsfactoren
 • Een eerste korte observatie van de ouder-kind-interactie.
 • Uitgebreide ontwikkelingsanamnese
 • Informatie inwinnen uit derde leefmilieu (indien aanwezig)

Voor verdere diagnostiek kunnen de volgende onderzoeken worden ingezet.

Diagnostiek Modules - op indicatie:

 • Observatie ouder-kind-interactie (aan de hand van de EAS-principes).
 • Autistic Diagnostic Observation Schedule (ADOS)
 • Psychologisch onderzoek gericht op ontwikkeling- of niveau bepaling; Bayley; WPSSI of SON.
 • Observatie op een dagverblijf, peuterspeelzaal of ander derde leefmilieu van het kind
 • Kinderpsychiatrisch onderzoek
 • Familie-anamnese
 • Procesdiagnostiek

Behandeling:

 1. Remediate (remediëren); ontwikkelingsprobleem bij het kind; de focus ligt op verandering bij het kind, er is weinig verandering bij de ouders nodig.
  • Medicatie.
  • EMDR
  • Verwijzing naar andere specialismen als logopedie, fysiotherapie, senso-motorische integratietherapie, etc.
 2. Redefine (herdefiniëren); verandert de manier waarop de ouders het gedrag van hun kind interpreteren.
  • ouder-kindbehandeling (we gebruiken principes uit het vijf-gesprekken model, ‘Watch, wait en wonder’ en systeembenadering.
 3. Re-educate (heropvoeden); verandert de manier waarop de ouder zich pedagogisch opstelt ten opzichte van het kind.
 • Psycho-educatie (individueel of ASS-oudercursus)
 • Ouderbegeleiding.
 • De kinderen functioneel taalgebruik en communicatieve vaardigheden aanleren met de Pivotal Response Treatment (PRT).

Indien geïndiceerd kunnen modules uit andere divisies worden ingezet.

Teamsamenstelling

 

Betrokken disciplines

 • Kinderpsychiater
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • IMH-specialist
 • Psycholoog/orthopedagoog

Teamleider: Tanja Prins

Aanmelding

 

Aanmeldroute

 

Bel naar 088 405 11 11.

 

Maximale toegangstijd

Zie voor actuele wachttijden onze website

Financiering

 

 

Wetgeving

 

Jeugdwet