Terug

Behandelaanbod

ADHD

Specifiek aanbod:

Doelgroep en hulpvraag

Het zorgprogramma ADHD is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar met een vermoeden van een aandachtstekortstoornis. De aangemelde cliƫnten worden gekenmerkt door:

  • hyperactiviteit
  • impulsiviteit
  • concentratieproblemen.

In veel gevallen komen deze symptomen gezamenlijk voor. AD(H)D kent een hoge mate van comorbiditeit. Veel voorkomende bijkomende stoornissen zijn gedragsstoornissen, systeemproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen.

Specialistische ggz

Het zorgprogramma ADHD valt binnen de specialistische ggz. Jeugdigen met een enkelvoudig AD(H)D-klachtenpatroon vallen niet onder deze doelgroep, maar onder de generalistische basis-ggz. Jeugdigen met ADHD die stabiel zijn met medicatie en een vervolg van deze medicamenteuze behandeling nodig hebben worden terugverwezen naar de huisarts.

Behandeling

De verschillende vormen van behandeling die we binnen dit zorgprogramma bieden zijn afgestemd op de complexiteit van de zorgvraag. We bieden onder andere: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, farmacotherapie, psycho-educatie, ouderbegeleiding en schooladvies.

Behandeldoelen en resultaten

Behandeling van ADHD voorkomt dat het kind of de jongere verderop in de ontwikkeling last krijgt van bijkomende stoornissen of de negatieve maatschappelijke uitkomsten van ADHD. Onbehandelde ADHD vormt een risico voor het kind en zijn of haar omgeving.

Het zorgt voor lagere schoolresultaten, verhoogde kans op antisociaal gedrag en delinquentie, verhoogde kans op verslaving, verhoogde kans op obesitas, verhoogde kans op werkloosheid, verhoogde kans op het krijgen en veroorzaken van ongelukken, een lager zelfvertrouwen en minder goed sociaal functioneren, zoals relatieproblemen of relaties met broers en zussen. Bij ongeveer 90% van de kinderen en jongeren met ADHD verminderen de symptomen of komt de ontwikkeling weer op gang door behandeling. Resultaten die worden behaald zijn:

  • vermindering van het aantal kernsymptomen op het gebied van hyperactiviteit,
  • impulsiviteit en concentratieproblemen
  • verminderen van de emotionele labiliteit die met ADHD gepaard gaat
  • verbeteren van de gezinsinteracties die als gevolg van ADHD vaak verstoord zijn
  • preventie van ongewenste uitkomsten op de lange termijn